English فـارسـی

تیم مشاوره خلاق خدمات آموزشی خود را در حوزه توسعه مهارت‌های نرم برای مدیران و کارشناسان ارائه می‌دهد. ما به دلیل چندین سال تجربه در آموزش کارگاهی در حوزه مدیریت می‌توانیم در زمانی مناسب دوره‌ها  و کارگاه‌های آموزشی را براساس خواسته و پتانسیل شما طراحی کنیم. مدرسان و تسهیل‌گران ما بنا به اهداف توسعه‌ای هر کارگاه از ابزارهای مدیریتی متفاوتی استفاده می‌کنند. مربی‌گری به کمک ابزارهای مدیریتی یکی دیگر از خدماتی است که برخی از کارگاه‌های خلاق را تکمیل می‌کنند.. تجربیات ما در مشاوره و پژوهش به ما قدرت طراحی دوره‌های خاص را می‌دهد.آیا دوست دارید تجربه جدیدی را در آموزش و توسعه کارشناسان و مدیران خود داشته باشید؟ به فکر آموزش‌های خاص خود هستید؟
دغدغه توسعه مدیران خود را دارید؟
ما اینجا هستیم. با پر کردن فرم اطلاعات به ما کمک کنید تا با دستی پرتر با شما تماس بگیریم.